Loxeal 58-11 Gängtätning medelstark, högviskös

Medelstarkt, anaerobt härdande lim för tätning av gängförband. Tätar mot gas, vatten, LPG, kolväten, olja och många kemikalier. Bra resistens mot vibrationer och tryck. Temperaturområde: -55 °C till +150 °C. Hög viskositet och tixotrop effekt förhindrar att tätningen rinner av före eller under härdningen. Viskositet: 20 000-80 000 mPas (+25 °C). Gas-, olje- och dricksvattengodkänd.